page top
字幕|[KAL] 20100717 KAT-TUN 新聞合輯

717和719或分成兩個合輯出字幕檔

[KAL] 20100717 KAT-TUN Wolrd big tour news collection
(1280x720)


avi - 234.6 MB

 

RAY下載

115下載

MU下載 - VERNA

SS下載 - 芊奈

Nakido下載 - 芊奈

RAY下載 - 四葉

GB下載

NAMI下載 -  wendy


rmvb -87.08MB

RAY下載

115下載

Nakido下載 - 芊奈

SS下載 - 芊奈

RAY下載 - 四葉

SS下載 - 四葉

NAMI下載 - 沙鱼

NAMI下載 - wendy

GB下載 -  wendy


謝謝KAL工作室的分享嚕...
下面的是AVI檔的喔...
[KAL] 20100717 KAT-TUN Wolrd big tour news collection (1280x720).avi
http://www.rayfile.com/files/7bf60a4a-97d9-11df-9a63-0015c55db73d/
四葉 | URL | 2010/07/25/Sun 21:52 [编辑]
[KAL] 20100717 KAT-TUN Wolrd big tour news collection (1280x720).rmvb
纳米分~~
http://d.namipan.com/d/c45fc0a798c75b2e2ddbabe26f52cf6b3394bbc172367105
沙鱼 | URL | 2010/07/25/Sun 23:53 [编辑]
[KAL] 20100717 KAT-TUN Wolrd big tour news collection (1280x720).avi
http://d.namipan.com/d/d5b93dc800e984f26a580c297e6f60fd5b6902cd5cb1a90e
nono | URL | 2010/07/26/Mon 18:34 [编辑]
饿...看你们BOX还么传就顺手传了..
http://down.gogobox.com.tw/kattunAL/nhou
7 | URL | 2010/07/26/Mon 19:04 [编辑]
谢谢KAL。
从MU下载。
| URL | 2010/08/01/Sun 20:51 [编辑]

发表留言

只对管理员显示

引用
引用 URL

© KAL‧KAT-TUN ALL LOVE. all rights reserved.
Page top
FC2 BLOG